Senaste informationen från Peab

Som det ser ut idag, så planeras en start i slutet av mars eller början av april. Detta på grund av nu rådande väder. Men blir det vår tidigare, så får man givetvis titta på en tidigare start.

Peab har nu fått de tillstånd för att kunna utföra de återstående tryckningarna.

Angående återstående kunder och schakter, så kommer Peab att träffa de som avslutade arbetena i Eda kyrkbyggd i våras 20/2. Det är för att kunna upprätta en tidplan, som stämmer utifrån återstående arbeten.

Peab kommer skicka representant på kommande årsmöte.

Thomas Andersson Peab.

 

Annonser

Styrelseprotokoll

Senaste styrelseprotkollet kan ses här

Information

Ni kan gärna höra av er till oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com alternativt ringa in på 020-11 85 00 om ni har några frågor.

Alla ärenden som registreras hos kundtjänst bevakas och återkoppling sker till er som kund. Projektledare hos PEAB får vetskap om ärenden och får då en avsevärd kvalitetshöjning på ärendehanteringen.

För er som inte är inkopplade som kommer information förhoppningsvis nästa vecka.

Statusuppdatering från Christos Sakalakis (Peab)

Grävmässigt är det ca 3 km i FOS5. Det ska inte vara några problem, utan utmaningen är få till tryckningarna , allt från tillstånd till att samordna med alla parter, speciellt vid under järnväg.

De sista tryckningstillstånden ska bli godkända i april/maj månad. Några av dem blev inte godkända vid första inlämningen men kompletteringar gjordes i oktober/november förra året.

Vad gäller konverterinstalltioner, så hade man gjort kallinstalllationer efter påtryckningar från Scanova under förra året. Men detta ledde till att man inte kunde testa utrustningen och det i sin tur ledde till flera besök istället för ett (ineffektivt och mer felsökning). Så Christos plan är att göra det på ”rätt sätt” och montera konverterare när fibern är tryckt till huset. Christos har koll på vilka fastigheter som ska blåsas och monteras konvertare och man kommer bli kontaktad av honom när det är dags.

Vintern har satt sina spår i projektet och både grävning och svetsning av fibern har blivit lidande av den långa och kalla vintern.

Han räknar med att bli klar med ca 15 fastigheter denna vecka och ungefär 15 nästa vecka. Sedan är det ca 50 fastigheter som beror på tryckningar och dessa får betas av en efter en. Har är optimistisk och tror på projektet blir klart innan slutet på Juni.

Årsstämma 2018 Eda Kyrkbygds Fiberförening, ekonomisk förening

Hammars Folkets Hus. Söndag 25 mars kl. 17.00

§1. Stämman öppnas

§2. Röstlängdens godkännande

§3. Val av mötesfunktionärer:

a) Mötesordförande

b) Sekreterar

c) 2 Justerare tillika rösträknare

§4 Stämmans behöriga utlysande

§5. Dagordningens godkännande

§6. Förvaltningsberättelse och årsredovisning

§7. Revisionsberättelse

§8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§9. Val av styrelse bestående av 3 ledamöter och 3 suppleanter, 1 år.

a) Ordförande -1 år

b) Kassör – 2 år

c) övriga ledamot- 2 år

 d) övriga ledamöter- 1 år

 e) suppleanter – 1 år

§10. Val av valberedning

§11. Val av revisor och revisorsuppleant

§11. Ordföranden informerar om det aktuella läget för fiberutbyggnaden inom området

§12. Arvoden

§13. Återbetalning av anslutningsavgifter

§14. Övriga frågor

Statusuppdatering

Uppdaterad information från Skanova.

Eda Kyrkbygd:

Planen är att boka installationer under början av nästa vecka och därefter installera mellan den 24/1 och 31/1. Som minst når vi ytterligare 20 kunder under januari (för en totalt 131 utförda installationer). Resterande installationer kommer mestadels utföras under början av februari månad.

Vi har dock några adresser där det krävs styrd borrning, omprojektering eller andra tidsdrivande faktorer. Vi räknar dock att ha 180 kunder anslutna innan utgången av februari.