Varför fiber?

Upprop till dig som bor i Eda Kyrkbygd!

I Eda har arbetet med att förbereda en fiberkabelutbyggnad påbörjats. Utbyggnaden kräver ett ideellt engagemang av fastigetsägarna och Eda kommun har styckats upp i olika områden utifrån befintliga telestationer.

Inom varje område kommer en fiberförening att bildas. I flera delar av kommunen har sådana föreningar redan bildats, så även i det område där du som får detta brev bor. Din lokala förening har registrerats som Eda Kyrkbygds Fiberförening ekonomisk förening.

Styrelsen vill med denna information föreslå att du som inte redan är medlem, ansluter dig till Eda Kyrkbygds Fiberförening. Om vi uppnår en anslutning till föreningen med över 50 % av upptagningsområdets fastigheter, blir vi berättigade till att söka statligt bidrag för fiberutbyggnaden. Medlemsavgiften är 0 kronor. Varje medlem köper en andel i föreningen à 200 kronor, som betalas tillbaka vid utträde ur föreningen. Övriga kostnader för projektet i sin helhet är beroende på hur många som till slut bestämmer sig för att skriva avtal för utbyggnad fram till sin fastighet.

Varför fiber? På kommunens hemsida (www.eda.se) kan vi ta del av följande argument för fiberutbyggnad:

  • Obegränsad tillgång till Internet, tv, radio, film och underhållning.
  • Tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård, villalarm, trygghetslarm, banktjänster, mobiltelefoni m.m.
  • Möjliggör distansarbete och distansstudier.
  • Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade kommunikationsnät har börjat nermonteras).
  • Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden.
  • Värdet på din fastighet ökar. Vid en eventuell försäljning kan värdet komma att öka på fastigheten.

Om du vill läsa mer om bredband och fiberutbyggnad i Eda, gå till kommunens hemsida under ”Trafik & infrastruktur”.

Såhär gör du om du vill ha fiberanslutning:

Gå med i Eda Kyrkbygds Fiberförening genom att fylla i formuläret på baksidan av utskicket som du fått i brevlådan eller gör det här på hemsidan under medlemskap.