Till dig som tecknat andel i Eda Kyrkbygds fiberförening

Tack för ditt medlemskap!

Vi är nu ett litet steg på väg mot snabbare och säkrare uppkoppling via fibernät vilket innebär att vi kommer att ha bra möjligheter till att jobba på distans, driva företag på landsorten, delta aktivt i sociala medier, bedriva distansstudier, snabbare informationssökning, ladda ner böcker, filmer och musik, fortsatt tv och telefoni när kopparkabelnätet läggs ner m.m

Ju fler vi är inom vårt område ”Eda Kyrkbygd”, desto lägre kostnad för våra anslutningar till fibernätet. För att pressa priset så mycket som möjligt bör vi alltså bli fler medlemmar.

Styrelsen vill nu be dig som redan gått med som medlem att hjälpa till med rekryteringen i ditt närområde. Prata gärna med dina grannar och uppmana dem att överväga ett medlemskap i föreningen. För mer information, gå gärna in på Eda kommuns hemsida www.eda.se – Trafik & infrastruktur – Bredband – Fiberutbyggnad. Tre ”klick” och du är framme vid all tillgänglig information i frågan. Föreningen har också egen sida www.edafiber.se

Vi anser att fibernätsutbyggnaden är den viktigaste infrastrukturfrågan i närtid, en avgörande fråga för en levande landsbygd och en demokratifråga som kräver den enskildes engagemang.

Styrelsen för Eda Kyrkbygds Fiberförening

AllaTre150