Projektering av kanalisering är påbörjad!

Skanova och ett företag som heter Raala har lagt in samtliga fastigheter på en karta där det framgår vilka i Eda kyrkbygds fiberförening som anmält intresse. Utifrån denna kommer en projektering av kabeldragning att göras. Med detta underlag kan en grov kostnadsberäkning tas fram. Föreningens arbete är att granska kartan innan September månad.