Statusuppdatering 2014-11-24

Underlag för grovprojektering och framtagande av ekonomisk grovkalkyl är översänt till Skanova/Rala. Föreningen har också tecknat avtal med Skanova för framtagande av handlingar och underlag för upphandling. Materialet kommer sedan att vara underlag till bidragsansökan som skall skickas till Länsstyrelsen före maj 2015.

Olle Nilsson – Ordförande