Första vecken efter årsstämmemötet

Första veckan är gången efter årsstämmemötet och det har kommit in några anmälningar, så ni gör ett bra jobb. Men det finns fortfarande tid att rekrytera flera medlemmer till Eda kyrkbygdsfiberförening. Så ut med er och agera fiberambassadörer!

Styrelseprotokoll samt årsstämmeprotokol finns för beskådning under fliken ”Mötesprotokoll”.

Vi tar gärna emot era funderingar kring Ert medlemskap och betalningsstatus. Har ni andra funderingar kring just fibern så tveka inte att kontakta mig eller någon ur Styrelsen.

Ta chansen före 30 april!

På årsmötet den 12/4 beslutades att styrelsen ska ansöka om bidrag på de medlemmar som är anslutna i Eda Kyrkbygds fiberförening t.o.m. 30 april. Detta medför att det är kort tid att rekrytera nya medlemmar. Så hjälps nu åt att rekrytera månaden ut genom att prata med grannar och bekanta i Eda Kyrkbygd. Använd gärna informationsbladet som styrelsen har satt ihop som ses nedan och kan laddas ned under fliken ”Mötesprotokoll”.

Informationsbladet riktas till de som inte har ansökt om medlemskap och de som inte betalat medlemsavgift.

Ta chansen före den 30 april.


Vi erbjuder dig att gå med i Eda Kyrkbygds fiberförening ekonomisk förening.

Följande tjänster och fördelar kan utnyttjas med fiberanslutning:

  • Obegränsad tillgång till tv, radio, film och underhållning.
  • Tillgång till befintliga och framtida tjänster för sjukvård, villalarm, trygghetslarm, banktjänster m.m.
  • Underlättar distansarbete och distansstudier.
  • Trygghet för framtiden (dagens kopparbaserade kommunikationsnät har börjat nermonteras).
  • Snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden.

Värdet på din fastighet kan komma att öka. En förstudie har genomförts med data för de 172 fastigheter av 288 som fram till idag har visat intresse för ett medlemskap. Förstudien utvisar en preliminär kostnad på 25 000 kr/fastighet för en anslutning till fibernät i Eda Kyrkbygd.

Väljer man att ansluta sin fastighet efter den sista april kommer kostnaden dessvärre att höjas till det dubbla eftersom det bidrag vi ansöker om är baserat på antalet anslutna fastigheter den 30 april 2015.

Ansökan av bidrag skickas in början på maj, så ett större deltagande hade varit fördelaktigt, både när det gäller prioriteringen hos länsstyrelsen, samt vad priset kommer att bli per fastighet. Högre deltagande ger ett lägre pris och snabbare genomförande. Kom ihåg, att om du går med i föreningen och betalar insatsen, har du inte bundit dig för något. Medlemmen får tillbaka insatsen vid eventuellt. utträde.

För att teckna medlemskap gå in på http://www.edafiber.se och klicka på ”medlemskap” där en ansökningsblankett finns. Fyll i blanketten, skicka in och betala din andel på 200 kr. på föreningens bankgiro: 473-0370.

Med Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Eda Kyrkbygds fiberförening ekonomisk förening