Ansökan är inlämnad!

Nu är ansökan om projektstödet inlämnat till jordbruksverket.
Dom har mottagit och tilldelat en handläggande myndighet (Länsstyrelsen Värmland).

Vi kommer nu att gå vidare med att se över kartmaterialet för att kunna plöja ner fibern så mycket som möjligt. Här kommer vi att behöva lite lokal hjälp i varje hemman.

Det kommer även att börja skrivas ut tomtkartor för de grupper som ska åka runt i sitt hemman och få fastighetsägaren till att rita in bästa väg på tomten och var någonstans på väggen anslutningen ska göras på huset. Med dessa grupper ska vi i styrelsen ha ett möte med innan dom startar för att rätt information kommer med på kartorna.

Mats Melin