Information gällande beställningen av fiberanslutning

Enligt beslut på Eda Kyrkbygds Fiberförenings årsstämma den 25 februari 2016 lämnas uppdraget att bygga fibernät inom föreningens upptagningsområde till Peab.

Nätet byggs enligt Skanovas krav och anvisningar, efter färdigställande kommer nätet ägas och förvaltas av Skanova.

Kommunikationsoperatör i nätet är Zitius.

Peab kommer att presentera en projektanpassad tidplan som ska godkännas av föreningen innan arbetet påbörjas.

Arbetet beräknas att påbörjas under 2016.

Arbetet ska vara färdigställt i sin helhet senast 2017-12-31.

Fastighetsägarens beställning av fiberanslutning ska undertecknas av fastighetsägaren/-ägarna senast 2016-03-15 och skickas i två likalydande exemplar till:

Mats Melin

Berget 1, Ås

673 92 Charlottenberg

Efter undertecknande av leverantörens kontaktperson (Mats Melin) kommer den ena beställningen skickas tillbaka till beställaren.

Priset beräknas i dagsläget till max. 22 500 kr. men kan komma att sänkas om fler fastigheter ansluter sig.

Inbetalning av avgiften ska ske senast 15 maj. Styrelsen kommer att återkomma med information gällande inbetalningen.

Styrelsen

Eda Kyrkbygds Fiberförening Ekonomisk förening

Beställning Fiberanslutning