Möte med styrelsen för Eda Kyrkbygds fiberförening

Tisdagen den 23 augusti 2016

Närvarande: Mats Melin, Olle Nilsson, Kjell Persson, Peder, Björklund, Stefan Högberg, U-C Stenberg

Glada nyheter. Vi har nu 180 anslutningar. Enligt avtalet inleder PEAB projektering för kanalisation i vårt område och slutdatum är enligt samma avtal december 2017.

Medlemskap: Nya intresserade fastighetsägare hör fortfarande av sig och vill vara med. Styrelsen beslutade att ordförande Mats Melin fortsätter att ta emot anmälningar men vidarebefordrar dessa till PEAB som tar direktkontakt och fakturerar nytillkomna (nytillkomna= personer som anmält intresse för att ansluta sig efter 1 augusti 2016).

För att få delta i Eda Kyrkbygds fiberförenings projekt krävs att man är delägare, föreningen är en ekonomisk förening. Man ansluter sig till föreningen genom att Anmäla medlemskap under fliken ”Medlemskap” som man hittar på hemsidan www.edafiber.se  där man kan läsa ” lös en andel i föreningen genom att betala in 200 kronor på föreningens bankgiro: 473-0370”.

När föreningen upplöses kommer insatsen återbetalas. Konstruktionen med en ekonomisk förening är en förutsättning för att kunna driva projektet.

Den som är intresserad av föreningens ekonomi kan ta del av den ekonomiska berättelse som lämnas vid varje årsstämma.

Byggmöten: Styrelsen kommer att avkräva PEAB en plan för kontinuerliga byggmöten under projektets gång där Skanova och Zitius deltar. Från föreningen deltar utöver ordförande Mats Melin, även kassör Olle Nilsson samt Anders Lindqvist och Peder Björklund.

Markavtal: När projekteringen är avslutad och föreningen vet hur kanalisationen ska ligga är det dags att gå ut och skriva markavtal. Föreningen har ansvariga personer för varje hemman som accepterat uppgiften att få markavtal påskrivna i sina respektive hemman. Styrelsen kommer att utlysa ett möte för dessa personer så snart som projekteringen är färdig.

Bidrag: Vår förening fick i likhet med övriga föreningar i Eda avslag på vår ansökan om statliga medel för utbyggnad. Vår ansökan kommer dock att ligga kvar.