Uppdaterad status

Den sista augusti hade 210 betalat in medlemsavgift och av dessa har 176 betalat in anslutningsavgift. Till detta kommer flerbostadshus och företag som får offerter direkt från PEAB.
PEAB har förlängd tiden för anslutning. Detta innebär att alla som inte har anslutit sig har chansen att hänga på nu till samma pris som vi har betalat. Observera tiden 2016-12-31.
Detta medför att det finns chans att nå en nivå på ”anslutningsstegen”.

PEAB håller för närvarande på med projekttering av var kanalisationen ska grävas ner och att vägföreningarna kommer vara de första som kommer att få skriva markavtal med. När detta är klart kommer de utvalda i föreningen att skriva avtal med resterande markägare som vi kommer att passera.

Intresseanmälningsformulär och beställningsblankett finns här hemsidan. Men måste göra en intresseanmälan och betala medlemsavgift för att kunna ansluta sig.