Styrelsemöte och kallelse till årsstämma

På styrelsemötet den 31 januari konstaterades följande

Föreningen har nu 223 medlemmar. 190 har anmält att de vill ansluta sig till fibernätet samt betalat avgiften på 22 500:-. Föreningens upptagningsområde är utökat med del av S:a Emterud. Mats för fortlöpande samtal med PEAB och Zitius. Byggmöte kommer att hållas inom kort. Olle redogjorde för förvaltningsberättelse och årsredovisning, de dokument som ska föreläggas och godkännas av föreningsstämman.  Styrelsen beslutade att årsstämma ska hållas på Hammars Folkets Hus den 26 mars kl. 15.00

Dagordning finns att kolla på här: Dagordning Årsstämma 2017