Sammanfattning av dagens informationsmöte och årsstämma.

Informationsmöte med Peab
Peab berättar att jobbet med projektering är pågående och korrigeras något i och med att markavtalen tecknas. Ett byggmöte kommer att hållas med styrelsen varje månad och vi kommer informera er här och på hemsidan vad som sägs och bestäms.

Peabska ha upplagsplats i Lerot där man redan förberett med grus. Material kommer nästa vecka som bland annat nu ligger i Fiskevik.

Man kommer utgå från telestation i Mellby och starta med sträckan till Haganäs Camping. Prioriteringen är inte fastställd i dagsläget.

Representant från Peab kommer åka ut till varje fastighetsägare och bestämma var mellan ankomstpunkt på tomt och hus som kabels ska grävas ned. Så snart som möjligt ska en ledningskontroll göras via ledningskollen.se utföras av fastighetsägare. Mer om detta kommer det information om.

Grävningen börjar i april månad och ska vara klart innan årsskiftet. Ca 5 mil kabel kommer att grävas ned. Gräventreprenör är Christoffer Kohlberg, eventuellt ska en grävmaskin till in under projektet.

Tjänster kan beställas på http://www.zmarket.se

Årsstämma

Protokoll från stämman kommer upp senare, här kommer endast en kortfattad info.

Sittande styrelse valdes om, antalet medlemmar är 223 och betalande var 190 vid 31/12 -16. Medlemmar kan fortfarande anslutas med då sköts kommunikationen direkt med Peab och ett högre pris än de 22500 kr är att vänta. Dock ska medlemsavgiften på 200 kr betalas in till föreningen.

Styrelsen tror att markavtalen ska vara klara innan månadsskiftet mars-april.

Man har avslutat ärendet med Länsstyrelsen angående att få bidrag för utbyggnationen.

Man bestämde på stämman att styrelsen ska titta på varianter av ”Öppet hus” för att veta vilka tjänster/hårdvara man ska ha. Även olika typer av utbildningar/kurser skulle kunna vara ett alternativ. Detta var mycket positivt från de medverkande på stämman.

Status 16/3 

Det har idag varit ett första byggmöte för projektet Edakyrkbygds fiberförening. Detta har hållits på Åsvallen. PEAB håller på att etablera sig i Lerot och till veckan kommer det nog att komma lite material och baracker.Platschef Sasha Kojadinovic och några till kommer på årsmötet där kommer de presentera projektet och vilka som ansvar för olika arbetsområden.