Senaste nytt

Först grävningen som håller på i Tälle och Långlanda den kommer att slutföras ner mot vrångsälven.

Därefter kommer maskin flytta till telestation Mellby för att sedan gräva ner mot haganäset.

PEAB har även börjat är att grävning inne på tomtmark. De har starta i Hage, Västby och Hulteberg.

Därefter vill styrelsen informera om att vi under våren och försommaren har förhandlat med Zitius. Detta kommer att innebära att de kommer att ta över den sits som föreningen har haft mot PEAB.

Vi har därmed skrivit ett nytt avtal med Zitius, PEAB kommer då att säga upp avtalet mellan föreningen och PEAB.

Detta kommer att innebära en kostnadssänkning till 19900:- för oss som är medlemmar och har varit med från början.

Ersättningen utgår för stamledning på jordbruksmark och skogsmark inte servicer inne på tomtmark.Ev. överskjutande medel kommer inte att betalas tillbaka förrän hela projektet är färdigställt. Markägare där stamledningen dras över jord och skogsbruksmark förläggs, kommer att få en viss ersättning av PEAB. Mer info om detta kommer längre fram.

Det kommer att utgå markersättning till markägare där stamledning kommer att grävas ner denna ersättning kommer då att betalas ut av PEAB. Ersättningen är drygt 4:-/m.

De medlemmar som har lägenheter och företag och har begärt en offert, kommer att få det först efter semestern har entreprenören lovat.

De som har önskar att ansluta sig till fibern nu i efterhand, och kontaktakt styrensen har vi överlämnat till PEAB
Här kommer det att bli lite förändring.

Dessa kunder ska vända sig till www.fibertillalla.se där de ska registrera sig och skriva avtal, detta kan göras direkt över nätet och kostnaden kommer att hamna på 21900:- om det inte är för lång extra grävning till fastigheten, då kan ytterligare kostnad tillkomma.

Styrelsen skulle vilja att alla de som anmäler sig över fibertillalla skickar ett mejl till mats.melin@hotmail.se och talar om att detta är gjort så ingen faller mellan stolarna.