Informationskväll

Eda kyrkbygds fiberförening har härmed nöjet att inbjuda er till en informationskväll om bl. utbud, tjänster, hårdvara, tillvägagångssätt mm. angående vår anslutning till fiber.

Styrelsen har bjudit in Telia, Zitius och Euronics som kommer att vara på plats och berätta om vad man behöver, vad man kan göra, och vad respektive aktör kan erbjuda.
De börjar med en presentation, och sedan kommer ni få möjlighet att gå runt till de olika aktörerna och ställa era egna frågor.
Det kommer självklart att finnas möjlighet att köpa kaffe och smörgås.
Plats Hammars Folkets Hus Tisdagen den 14:e November kl 19.00.

Alla i hela området är välkomna, även de som inte har beställt fiber, alla är välkomna att lyssna och ställa frågor.

P.S. då vi har prutat till ett lite bättre pris, vill vi gärna ha ett kontonummer för ev. återbetalning för del av anslutningsavgiften,
Ta gärna med det.

Med Vänlig hälsning
Styrelsen
Eda kyrkbygds Fiberförening

Anteckningar från möte med styrelsen

Anteckningar från möte med styrelsen för Eda Kyrkbygds Fiberförening. Charlottenberg den 19 oktober 2017.

Närvarande: Mats Melin, Olle Nilsson, Kjell Persson, Stefan Högberg, Ulla-Carin Stenberg

• Mats gav en lägesrapport. Två grävare jobbar för närvarande i vårt område, stora delar är klara och det konstaterades att de gjort ett i stort sett snyggt jobb. På några ställen är det svårare, t.ex. i vägkorsningar som den i Sjögervål.

• Kontrollanter är ute i området och ser till att kabeln ligger på tillräckligt djup.

• Någon gång under kommande månader kommer fiber blåsas och efter det ska mediakonverterare sättas in i husen. Fastighetsägarna blir kontaktade innan.

• Tidsplanen står fast för de kunder som tecknade sig innan juni 2017, fibernätet för dessa ska vara i drift före 1 januari 2018.

• Många kunder har anmält sitt intresse för fiberanslutning efter att grävarbetet påbörjats. Nytillkomna hänvisas direkt till www.fibertillalla.se som tecknar avtal med dessa. Deras nät kommer att ”tändas” senare än ursprungskundernas.

• Telia har anställt dörrknackare som är ute i området för att värva fiberkunder, de tycks ha ett felaktigt register att gå efter eftersom de knackar på hos personer som redan beställt.

• Angående markavtalen, Alla stamledningar ersätts med drygt 4 kr/m till markägare, utbetalas av Peab. Mats har begärt in upplysning om hur många meter det handlar om samt vad som är stam och vad som är servis.

• Vi beslutade om en informationskväll då vi bjuder in Zmarket, Euronics, Aktiv It, Telia m.fl. Stefan jobbar vidare med frågan.

 

• Vi beslutade se till att utbildning i hur man använder sin dator, söker på nätet och utnyttjar e-tjänster m.m. kommer till stånd. U-C kontaktar olika studieförbund.

• Olle lämnade ekonomisk rapport. Innestående tillgångar är med sparbankens hjälp placerade på bästa sätt för att ge lite ränta.

• Vi resonerade kring hur vi ska gå tillväga vid återbetalningar till medlemmarna.

• Vi beslutade att Mats ska ersättas för resor, telefon m.m. i samband med allt arbete han lagt ner för föreningen.

Långlanda den 21 oktober 2017
Ulla-Carin Stenberg