Statusuppdatering från ordförande

Idag har jag varit på möte med Kaj Svensson Driftledare Scanova. Han har idag haft byggmöte med PEAB.

Det som kom fram på detta möte är att i vårat område kommer ca 70 fastigheter att bli upplysta innan nyår. Tele stationen i Mellby är nu inkopplad med fiber både ingående och utgående och kan i bästa fall börja leverera ut ljus till de första fastigheterna i slutet av den här veckan. Fibersvetsarna håller för närvarande på att svetsa ihop områden i Västby, Hulteberg, Haga. Det finns även två lag som håller på att blåsa i fiber i redan nedgrävd kanalisation.

Förnärvarande är det fyra grävmaskiner i farten i vårat område, och tryckning under vägar sker löpande hela tiden för att sammanbinda områden.

PEAB kommer att fortsätta med samma manskap även nästa år, för att ansluta oss andra så fort som möjligt. Vi i föreningen kommer i början av Januari få en uppdaterad arbetsplan av Scanova för hur år 2018 kommer att se ut.

Det är även viktigt att fastighetsägare har uppgett rätt telefon nummer och mejladresser som man kan nås på när personal ska montera mediakonverter inne i husen. De telefonnummer och mejladresser är de uppgifter ni lämnade till föreningen när ni skrev på avtalen med föreningen, som vi har vidarebefordrat till PEAB.

Med vänlig hälsning

Mats Melin

Digitala tjänster

Styrelsen vill påminna om

Eda kommunbibliotek arrangerar visningar av digitala resurser för Eda Kyrkbygds fiberförenings medlemmar. Visningarna utformas efter deltagarnas önskemål och kunskapsnivå. Visningarna är gratis!

Anmäl intresse till:
Lawe Christoffersson
lawe.christoffersson@eda.se
Bibliotekssamordnare
Eda kommun
Tel: 0571-282 36

”Digitala resurser” – Mer i detalj
– Typ ”att googla” inklusive information om källkritik
– Specifika tjänster som t.ex. 1177, samhällsinformation via kommun (t.ex. hur man ställer sig i barnomsorgs eller bostadsköer).
– Beslut och kungörelser från regionen och riksdagen, social medier och olika typer av fria streamingstjänster, databaser som t.ex. nationalencyclopedin eller stipendiedatabasen global grant. Som man kan nå gratis med hjälp av sitt lånekort via bibliotekens hemsida bibliotekvarmland.se
– E-böcker, e-tidningar/tidskrifter och film som man kan låna via biblioteken.