Årsstämma 2018 Eda Kyrkbygds Fiberförening, ekonomisk förening

Hammars Folkets Hus. Söndag 25 mars kl. 17.00

§1. Stämman öppnas

§2. Röstlängdens godkännande

§3. Val av mötesfunktionärer:

a) Mötesordförande

b) Sekreterar

c) 2 Justerare tillika rösträknare

§4 Stämmans behöriga utlysande

§5. Dagordningens godkännande

§6. Förvaltningsberättelse och årsredovisning

§7. Revisionsberättelse

§8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§9. Val av styrelse bestående av 3 ledamöter och 3 suppleanter, 1 år.

a) Ordförande -1 år

b) Kassör – 2 år

c) övriga ledamot- 2 år

 d) övriga ledamöter- 1 år

 e) suppleanter – 1 år

§10. Val av valberedning

§11. Val av revisor och revisorsuppleant

§11. Ordföranden informerar om det aktuella läget för fiberutbyggnaden inom området

§12. Arvoden

§13. Återbetalning av anslutningsavgifter

§14. Övriga frågor

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s