Statusuppdatering från Christos Sakalakis (Peab)

Grävmässigt är det ca 3 km i FOS5. Det ska inte vara några problem, utan utmaningen är få till tryckningarna , allt från tillstånd till att samordna med alla parter, speciellt vid under järnväg.

De sista tryckningstillstånden ska bli godkända i april/maj månad. Några av dem blev inte godkända vid första inlämningen men kompletteringar gjordes i oktober/november förra året.

Vad gäller konverterinstalltioner, så hade man gjort kallinstalllationer efter påtryckningar från Scanova under förra året. Men detta ledde till att man inte kunde testa utrustningen och det i sin tur ledde till flera besök istället för ett (ineffektivt och mer felsökning). Så Christos plan är att göra det på ”rätt sätt” och montera konverterare när fibern är tryckt till huset. Christos har koll på vilka fastigheter som ska blåsas och monteras konvertare och man kommer bli kontaktad av honom när det är dags.

Vintern har satt sina spår i projektet och både grävning och svetsning av fibern har blivit lidande av den långa och kalla vintern.

Han räknar med att bli klar med ca 15 fastigheter denna vecka och ungefär 15 nästa vecka. Sedan är det ca 50 fastigheter som beror på tryckningar och dessa får betas av en efter en. Har är optimistisk och tror på projektet blir klart innan slutet på Juni.