Senaste informationen från Peab

Som det ser ut idag, så planeras en start i slutet av mars eller början av april. Detta på grund av nu rådande väder. Men blir det vår tidigare, så får man givetvis titta på en tidigare start.

Peab har nu fått de tillstånd för att kunna utföra de återstående tryckningarna.

Angående återstående kunder och schakter, så kommer Peab att träffa de som avslutade arbetena i Eda kyrkbyggd i våras 20/2. Det är för att kunna upprätta en tidplan, som stämmer utifrån återstående arbeten.

Peab kommer skicka representant på kommande årsmöte.

Thomas Andersson Peab.