Avstämning 2 från Peab

Avstämning: 2

Datum: 2019-04-24

Vecka: 17

Utfört denna vecka: 17

– Schaktarbeten vid Eda brunn

– Schaktarbeten vid Kortlanda

– Schaktarbeten vid Lövås

– Schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen

Kommande vecka: 18

Fortsatta schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen

Thomas Andersson

PEAB

Avstämningsprotkoll från Peab

Avstämning: 1

Datum: 2019-04-17

Vecka: 16

Utfört denna vecka: 16

– Tryckning för kanalisation Charlottenbergs camping.

– Tryckning för kanalisation vid Lövås

– Tryckning för kanalisation vid Gåsmyrholmen

– Schakt för kanalisation Charlottenbergs – camping.

– Schakt för kanalisation vid Lövås

Kommande vecka: 17

Schaktarbeten vid Berget

Schaktarbeten vid Kortlanda

Thomas Andersson

PEAB