Avstämning: 6

Vecka: 22
– Kontakt med kunder ur utvärderingslistan
– Schaktarbeten Hammar gamla skola
– Schaktarbeten Norralund
– Schaktarbeten Ås gamla skola
– Omschaktning av felaktigt förläggningdjup Västby
– Flytt av felförlagd kanalisation i Hammar
– Städning efter tidigare fiberarbeten (kabelmarkeringspinnar och diverse skräp)

Kommande vecka: 23
– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan
– Schaktarbeten Ås gamla skola
– Omschaktning av felaktigt förläggningsdjup Västby
– Återställningsarbeten
– Borttransport av ris vid Hammar
– Förberedelser för fiberblåsning

Thomas Andersson PEAB

Avstämning: 5

Vecka: 21
– Utfört denna vecka: 20 och 21
– Schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen
– Kontakt med kunder ur utvärderingslistan
– Schaktarbeten vid Gåsmyreholmen
– Schaktarbeten vid Vittensten
– Nerplöjning av dukt efter Åsvägen vid Mon
– Schaktarbeten vi Lerot Lellåsen
– Flytt av felförlagd kanalissasion i Hammar
– Städning efter tidigare fiberarbeten (kabelmarkeringspinnar och diverse skräp)

Kommande vecka: 22
– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan
– Schaktarbeten vid Ås och Hammar gamla skolor
– Schaktarbeten vid Norralund
– Schaktarbeten vid Lerot Lellåsen
– Omschaktning av felförlagd dukt vid Högen

Thomas Andersson PEAB

Avstämning 4

Datum: 2019-05-11

Vecka: 19

Utfört denna vecka:

– Schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen

– Kontakt med kunder ur utvärderingslistan

– Tryckning under JVG och väg utförda i Vittensten och Lerot

– Schaktarbeten vid Torpet (Ås 1:72)

– Schaktarbeten vid Vittensten

– Städning efter tidigare fiberarbeten (kabelmarkeringspinnar och diverse skräp)

Kommande vecka: 20

– Fortsatta schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen

– Schaktarbeten vid Vittensten

– Nedplöjning av dukt efter Ås-vägen vid Mon

– Schaktarbeten vid Gåsmyrholmen

– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan

– Tomtprojektering Ås och Hammar gamla skolor

– Tomtprojektering Norralund

– Tomtprojektering Lerot Lellåsen

Thomas Andersson

PEAB

Avstämning 3 från Peab 

Uppdaterad avstämning från Peab
Datum: 2019-05-03

Utfört denna vecka: 18
– Schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen
– Kontakt med kunder ur utvärderingslistan

Kommande vecka: 19
– Fortsatta schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen
– Tryckning av skyddsrör under JVG Lerot
– Tryckning av skyddsrör under JVG Vittensten
– Schaktarbeten vid Lerot
– Schaktarbeten vid Vittensten
– Nedplöjning av dukt efter Ås-vägen vid Mon
– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan

Thomas Andersson
PEAB