Avstämning: 8

Vecka: 24

– Återställningsarbeten

– Blåsning av kundfiber

Kommande vecka: 25

– Återställningsarbeten

– Kundinstallationer

Thomas Andersson PEAB

Avstämning: 7

Vecka: 23

– Återställningsarbeten

– Schaktarbeten Ås gamla skola

– Omschaktning av felaktigt förläggningdjup Västby

– Borttransport av ris vid Hammar

– Städning efter tidigare fiberarbeten (kabelmarkeringspinnar och diverse skräp)

Kommande vecka: 24

– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan

– Återställningsarbeten

– Blåsning av kundfiber

Thomas Andersson PEAB