Statusuppdatering från Skanova

Skanova har 201 driftsatta kunder i Telias system idag. Det saknas switchport på totalt 12 anslutningar som vi hoppas kan komma igång inom kort, så totalt driftsätts 213 kunder.

PEAB har börjat avetablera under denna vecka och att lite jobb kvarstår med mindre korrigeringar samt dokumentation.

Slutbesiktning av entreprenaden planeras till slutet av augusti.

Kaj Svensson

Avstämning: 9

All fiber är blåst och installerad enligt de listor Peab arbetat med.

Återstående:

– Omblåsning av en trasig fiber vid Ås Gåsmyreholmen. Den kommer att blåsas om i morgon onsdag.

– Switchportar för inkoppling från Skanova/Zitius, till Ås Norralund 1, Ås gamla skola, och Hammar gamla skola.

– Muntligt godkännande med samtliga vägsamfälligheter för återställningar av vägar.

– I samband med justering av markavtal, så kommer vi att se till att vi får ett skriftligt godkännande av vägåterställningen.

Thomas

Peab