Angående slutbesiktning

PEAB har inte kunnat uppvisa de handlingar som krävs för att en slutbesiktning kan kunna hållas.

Det har hållits ombudsmöte kring dessa handlingar och andra frågor där Telia och PEAB inte är överens.

Båda parter är överens om en snar lösning. Inget nytt datum är satt för slutbesktning.