Frågor och svar

Hur går jag med?

Anmäl medlemskap under fliken ”Medlemskap” och lös en andel i föreningen genom att betala in 200 kronor på föreningens bankgiro: 473-0370. Ladda sedan ned Beställningsavtalet under fliken ”Beställningsavtal” och skicka två exemplar till

Mats Melin
Berget 1
Ås 673 92 Charlottenberg

Föreningen kan värva medlemmar fram till 1 Juni 2016.


Vad kommer det kosta?

Medlemsavgiften kostar 200 kr och anslutningsavgiften är 22500 SEK, inkl. lagstadgad mervärdesskatt. I anslutningsavgiften ingår en medieomvandlare som konverterar fiber till ethernetkabel (Cat5). För fastighetsägare med fler än ett hus eller som av annan anledning vill ha flera anslutningar reduceras takpriset med 8000 SEK för sådana tillkommande anslutningar om dessa ligger inom en radie om 100 meter från första anslutningen. Avgiften ska betalas in innan den 15 maj 2016.


Vilka tjänster kan jag välja på och vad kommer det kosta?

Eftersom det är Zituis som kommer vara kommunikationsoperatör (KO) så kan man surfa in på deras plattform http://www.qmarket.se för att se vilka tjänsteoperatörer som finns att välja bland. Zitius har det bredaste sortimentet i landet och man kan bl.a. välja tjänsteleverantörer från: Bredbandsbolaget, Telia, Viasat och Com Hem.

Priset beror naturligvis på vilket paket man väljer.


Finns det korttidsabbonemang?

Det kommer det att finnas. 7-dagars abonnemang kommer vara det kortaste tiden. Vårt nät kommer se ut som Västra Götalandsportalen (www.zmarket.se) när det tänds.Så det finns tjänster för fritidshusen med.


Kommer det att det att debiteras någon fast månadsavgift för att vara  ansluten till fibernätet?

Det kommer inte att debiteras någon nätkostnad för kanalisationen. Den kostnad som fastighetsägaren får är vilket abonnemang man kommer att välja.


Skanova som ägare och förvaltare av fibernätet kommer de att ansvara  för kostnader för framtida uppgraderingar och underhåll av fibernätet?

Skanova kommer att som ägare att fortsätta drifta och underhålla kanalisationen (rören i marken). Sedan kommer Zitius som kommunikations operatör att drifta och underhålla och uppdatera utrustningen i telestationerna och även mediekonverter som sitter i varje hushåll. Det är från den som vi kopplar in den operatör vi som fastighetsägare kommer att välja genom tjänsteportalen Qmarket.


Varför Peab?

När det gäller val av privat aktör till vårt projekt, har styrelsen varit i kontakt med flera aktuella, vi har haft en dialog med Peab, Relacom och NSI. andra mindre har ochså hört av sig, men saknat de rätta ”certifieringarna” så de har fallit bort. Styrelsen tyckte PEAB hade de klart bästa villkoren, pris, möjlighet till lägre pris, samt takpris. Vilket ingen annan har klarat av att lämna.

Peab klarar lämna bra villkor och pris bland annat tack vare att de kommer att bygga i princip runt hela vårt område. De bygger i: Charlottenberg Åmotfors, och förmodligen i Köla/Lässerud, och kan därför göra vissa samordningsvinster. I princip vem som helst få gräva själva kanaliseringen i Peab’s regi, först efter man blivit godkänd och utbildad av Peab, vilket kan innebära att vi kanske får se flera mindre lokala företag ute i bygden.


 När kommer Peab börja gräva och sedan var klar?

I avtalet med PEAB står det att arbetena ska börja under 2016 och slutföras innan 31/12 2017.


Kan jag få lån till min fiberanslutning?

Westra Wermlands Sparbank har en typ av lån som kan beviljas dig som satsar på fiber. Där kommer sedvanlig kreditprövning att ske. Mer information om lånemöjligheterna får du på bankens hemsida här.


Hur dras fibern på min tomt?

Nedläggningen av fiber på din tomt sker i samråd med dig. Innan arbetet påbörjas  får de som beställt fiber besök av en projektör från PEAB som tillsammans med dig bestämmer hur fibern ska dras på tomten och var i huset den ska gå in. På insidan monteras sedan en mediekonverterare. I avtalet med PEAB står det att en ”grovåterställning av anspråktagen tomtmark ingår. Med grovåterställning avses grovjusterad matjord på gräsytor, återställning av eventuella plattytor eller asfaltytor.”