Avstämning 3 från Peab 

Uppdaterad avstämning från Peab
Datum: 2019-05-03

Utfört denna vecka: 18
– Schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen
– Kontakt med kunder ur utvärderingslistan

Kommande vecka: 19
– Fortsatta schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen
– Tryckning av skyddsrör under JVG Lerot
– Tryckning av skyddsrör under JVG Vittensten
– Schaktarbeten vid Lerot
– Schaktarbeten vid Vittensten
– Nedplöjning av dukt efter Ås-vägen vid Mon
– Fortsatta kontakter med kunder ur utvärderingslistan

Thomas Andersson
PEAB

Avstämning 2 från Peab

Avstämning: 2

Datum: 2019-04-24

Vecka: 17

Utfört denna vecka: 17

– Schaktarbeten vid Eda brunn

– Schaktarbeten vid Kortlanda

– Schaktarbeten vid Lövås

– Schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen

Kommande vecka: 18

Fortsatta schaktarbeten vid Berget mot Lövåsen

Thomas Andersson

PEAB

Avstämningsprotkoll från Peab

Avstämning: 1

Datum: 2019-04-17

Vecka: 16

Utfört denna vecka: 16

– Tryckning för kanalisation Charlottenbergs camping.

– Tryckning för kanalisation vid Lövås

– Tryckning för kanalisation vid Gåsmyrholmen

– Schakt för kanalisation Charlottenbergs – camping.

– Schakt för kanalisation vid Lövås

Kommande vecka: 17

Schaktarbeten vid Berget

Schaktarbeten vid Kortlanda

Thomas Andersson

PEAB

Projektstatus

Projetkstatus från Fredrik Jansson på Peab.

Peab planerar att starta upp resterande arbeten i Eda Kyrkbygd V 17, starten kan komma att tidigareläggas om väder och vind tillåter. Det återstår ca 2000 m att schakta på ett antal olika områden, detta arbetet är det som ligger först i planeringen. Tryckningar under järnvägen samt under trafikverksvägar är inplanerade under V 19-20.

Fiberarbeten beräknas påbörjas under V 22-23. Arbeten med återställning påbörjas under V 22. Projektet är planerat att vara färdigställt för besiktning sista juni -19.

Vid ev. Reklamationsärende ombeds vederbörande att mejla sitt ärende senast under V 22 till mats.melin@hotmail.se, Märk mejlet: ”Reklamation Fastighet: …. ” i ämnes raden samt beskriv i mejlet vad som anses vara fel och OBS, glöm ej att ange telefonnummer och adress var vi kan får kontakt med er.

Årsmöte

Nu är det dags för ännu ett Årsmöte i Eda kyrkbygds Fiberförening, och platsen kommer som brukligt att vara 
Hammars Folketshus, och tiden är Söndagen 24 mars kl. 17.00

Denna gång har vi en representant med oss från PEAB, som inleder årsmötet med lite information.

Hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta

 

Dagordningen på mötet är enligt följande:

 

Mötet inleds med information från PEAB’s representant.

Fikapaus

Sen avhandlar vi dagordningen, som är:

§1 Val av mötesfunktionärer

a)      Ordförande

b)      Mötessekreterare

c)       2 Justerare

§2 Mötets behöriga utlysande

§3 Godkännande av dagordning

§4 Årsredovisnings och förvaltningsberättelse

§5 Beviljande av ansvarsfrihet

§6 Val av styrelse, samtliga ledamöter på 1 år.

a)      Ordförande

b)      Kassör

c)      3 övriga ledamöter

d)      2  suppleanter

§7 Val av revisor samt revisorssuppleant

§8 Val av valberedning

§9 Medlemsinsatsen. När nu föreningen går in i slutfasen av sin existens bör årsstämman besluta hur de samlade medlemsinsatserna ska användas. Återbetalning av insatsen till varje medlem alternativt utbetalning av de samlade insatserna till något ändamål som främjar bygden, exempelvis någon förening.

§10 Övriga frågor

 

Varmt välkommna!
Styrelsen för
 Eda Kyrkbygds Fiberförening, ekonomisk förening.

Senaste informationen från Peab

Som det ser ut idag, så planeras en start i slutet av mars eller början av april. Detta på grund av nu rådande väder. Men blir det vår tidigare, så får man givetvis titta på en tidigare start.

Peab har nu fått de tillstånd för att kunna utföra de återstående tryckningarna.

Angående återstående kunder och schakter, så kommer Peab att träffa de som avslutade arbetena i Eda kyrkbyggd i våras 20/2. Det är för att kunna upprätta en tidplan, som stämmer utifrån återstående arbeten.

Peab kommer skicka representant på kommande årsmöte.

Thomas Andersson Peab.

 

Information

Ni kan gärna höra av er till oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com alternativt ringa in på 020-11 85 00 om ni har några frågor.

Alla ärenden som registreras hos kundtjänst bevakas och återkoppling sker till er som kund. Projektledare hos PEAB får vetskap om ärenden och får då en avsevärd kvalitetshöjning på ärendehanteringen.

För er som inte är inkopplade som kommer information förhoppningsvis nästa vecka.